01Waarom ondersteunt de provincie Vlaams-Brabant de organisatie van zomerscholen?

Elk jaar in september worden leerkrachten geconfronteerd met een zeer diverse groep leerlingen: van kinderen die door een goede omkadering thuis of doordat ze aan een zomerschoolinitiatief hebben deelgenomen nóg sterker zijn geworden, tot leerlingen die het al moeilijk hadden en tijdens de vakantie een nog grotere achterstand hebben opgebouwd. In normale omstandigheden lopen in de provincie Vlaams-Brabant alleen al bijna 100.000 leerlingen uit de basisschool en de eerste graad van het secundair onderwijs het risico om het nieuwe schooljaar met een leerachterstand te beginnen. Omdat dit schooljaar grondig verstoord is door de COVID19-crisis zal de nood aan extra opfrissing van de leerstof groter zijn dan andere jaren. Lokale besturen en organisaties die daar werk van willen maken - in een combinatie van sport, spel en leren - kunnen rekenen op ondersteuning van de provincie Vlaams-Brabant.

02Wie coördineert en organiseert deze zomerscholeninitiatieven die in aanmerking komen voor ondersteuning van de provincie?

Vaak is dat een stads- of gemeentebestuur, een school of scholengroep, maar ook andere organisaties en verenigingen komen in aanmerking voor ondersteuning van de provincie Vlaams-Brabant en Schoolmakers als ze een initiatief willen opstarten dat in kleine groepjes sport, spel en leren coördineert voor kinderen van 6 tot 18 jaar. Er komt wel wat kijken bij de organisatie van een zomerschool. Daarom adviseren we om voldoende partners onder de arm te nemen, zodat er een mooi complementair team ontstaat dat om dit te dragen. Een aantal scholen kunnen bijvoorbeeld de handen in elkaar slaan om de coördinatie van de leeractiviteiten op zich nemen, terwijl een lokaal bestuur de logistieke zaken opvolgt en een jeugdbeweging de sport- en spelmomenten begeleidt. Zo worden de lasten verdeeld. Je kan ook overwegen om met verschillende lokale besturen gemeentegrensoverschrijdend samen te werken, zodat de slagkracht nog groter wordt.

03Is het nodig dat de verantwoordelijke van de zomerschool een pedagogisch diploma heeft?

De organisator zelf hoeft geen pedagogisch diploma te hebben. De Vlaamse overheid vraagt wel dat de coördinator een onderwijsachtergrond heeft. Ook de vrijwilligers die de kinderen begeleiden bij de leertaken moeten daarvoor voldoende geschoold zijn.

04Wie begeleidt de zomerscholen?

De organisatoren gaan in principe in hun eigen netwerk op zoek naar begeleiders. De provincie Vlaams-Brabant helpt mee zoeken naar extra vrijwilligers.

05Welk profiel hebben de begeleiders van de zomerscholen?

Afhankelijk van de activiteit die zij begeleiden zijn dat verschillende profielen: leerkrachten, leerkrachten in opleiding, leerkrachten op pensioen, leerlingbegeleiders, ondersteuners, psychologen, pedagogen, logopedisten, jeugdwerkers, maatschappelijk werkers, sport- en speelplein monitoren, leiders uit de jeugdbeweging, stagiaires uit sociale opleidingen,... We bieden hen modules aan om een aantal basisvaardigheden aan te leren, die nodig zijn om de activiteiten goed te begeleiden.

06Welke zomerschoolinitiatieven komen in aanmerking voor ondersteuning ?

Hier kan je lezen aan welke kenmerken zo’n initiatief voldoet.

07Hoelang moet het zomerschoolinitiatief duren?

Minstens 2 aaneensluitende weken. Wij zorgen voor weekprogramma’s, die je toelaten om een gevarieerd aanbod voor verschillende leeftijdsgroepen te organiseren. Dit houdt het midden tussen activiteiten met de hele groep en gerichte activiteiten per leeftijd of voor kinderen met dezelfde noden. Zo kan je het aanbod zo goed mogelijk laten aansluiten bij wat leerlingen nodig hebben. In de opleiding en bij de intervisiemomenten wordt daar telkens aandacht aan besteed.

08Hoe groot zijn de groepen van kinderen?

Het gaat om maximaal 14 kinderen per groep. De leeftijd varieert tussen 6 en 18 jaar. We helpen je bij de ontwikkeling van een gedifferentieerd leeraanbod op maat.

09Voor welke kinderen is zo’n zomerschoolinitiatief bedoeld?

In principe kan iedereen aansluiten. Er wordt ook extra ondersteuning voorzien voor de begeleiding van kinderen met een leerachterstand en leerlingen uit kwetsbare doelgroepen.

10Hoe zoek ik vrijwilligers?

Wij communiceren gericht naar de verschillende doelgroepen (scholen, lerarenopleiders, hogescholen, universiteiten …) om vrijwilligers enthousiast te maken. Zij kunnen zich hier aanmelden en opgeven in welke gemeente ze willen helpen. Organisatoren kunnen de vrijwilligers die zich uit hun regio hebben opgegeven opvragen via dit mailadres.

11Worden de begeleiders ondersteund ?

Wij zorgen voor professionele ondersteuning. We helpen bij de voorbereiding van de lessen en andere didactische activiteiten door een wetenschappelijk onderbouwd leeraanbod te voorzien. We laten hen ook weten waar degelijk didactisch-pedagogisch materiaal te vinden is. We begeleiden de vrijwilligers ook nog terwijl de zomerschool aan de gang is.

12Kan ik als organisator subsidies ontvangen?

De Vlaamse Overheid voorziet een subsidie van 2500 euro per groep van 10 tot 14 kinderen. Hier vindt u alle informatie. Organisatoren moeten deze aanvraag zelf indienen. Bij het invullen van de subsidieaanvraag kan je een beroep doen op onze ondersteuning. Het draaiboek dat je op deze website vindt helpt je al goed op weg. Kijk zeker ook op de kalender op de startpagina. Daar kondigen we de webinars aan waarin we jullie ondersteunen.

13Waar vind ik degelijk pedagogisch-didactisch materiaal?

Klik hier voor les- en andere materialen.

14Moet ik de vrijwillgers verzekeren?

Ja

15Wat wordt minimaal verwacht van de organisatoren?

* Ter beschikking stellen van een vlot bereikbare kindvriendelijke ruimte die zich leent tot spelen en leren (bijv. een schoolgebouw, wijkhuis, jeugdhuis, speelpleinwerking, vakantieverblijf,…) gedurende de periode van de zomerschool.

** Zorgen voor basismateriaal voor leer- en speelactiviteiten (bord, krijt, papier, balpennen, kleurpotloden, internet, spelmateriaal, ballen,…).

*** Een verantwoordelijke aanduiden als aanspreekpunt voor de praktische opvolging gedurende de zomerschool (voor het openen en sluiten van de lokalen, het melden van eventuele mankementen, enzovoort) en een pedagogische coördinator.

**** Promotie maken voor het aanbod van de zomerscholen via uw eigen communicatiekanalen, scholen, jeugdverenigingen,.. met een bijzondere inspanning om kwetsbare doelgroepen te bereiken (via het OCMW, verenigingen waar armen het woord nemen, enz.).

16Vormen zomerscholen geen extra gevaar voor het gevaar voor de verspreiding van het coronavirus?

Het spreekt voor zich dat bij het organiseren van een zomerschool, zowel voor de leer- als de spelactiviteiten, de geldende maatregelen tegen het coronavirus goed opgevolgd moeten worden. Tijdens de intervisiemomenten zal dit thema geregeld aan bod komen en krijg je aangepaste adviezen, indien nodig. Door met elkaar in contact te staan kunnen organisatoren veel van elkaar leren over de praktische uitwerking van die maatregelen.

17Welke 'coronaregels' moet een zomerschool volgen?

Een zomerschool volgt dezelfde regels als diegene die in het jeugdwerk gelden. Je vindt deze terug op de website van De Ambrassade. Je werkt in een zomerschool sowieso in kleinere klasjes van 10 tot 14 leerlingen. Tijdens de speel- en ontspanningsmomenten kan je dus meerdere klassen laten samen vloeien tot een bubbel van 50 personen (begeleiders inbegrepen). Deze bubbel van 50 personen blijft gedurende de ganse zomerschool behouden. Meer info op: https://ambrassade.be/files/attachments/.3201/COM_20200525_zomerplan_vakantiekampen_zonder_overnachting_DEF.pdf

18Hoe organiseer ik een startdag voor lesgevers/vrijwilligers?

Een zomerschool is een nieuw gegeven. Je werkt met een nieuwe groep leerlingen, maar ook met een nieuwe groep lesgevers en vrijwilligers. Je wil op korte tijd heel wat bereiken met de leerlingen. Je wilt dat ze schitterend aan de start van een nieuw schooljaar staan. Een startdag organiseren voor de lesgevers/vrijwilligers, voorafgaand aan de start van de zomerschool, is een goede idee om te komen tot een hecht en efficiënt team. Met het generiek Draaiboek ‘startdag voor vrijwilligers van een zomerschool’, kom je al een heel eind. Je kan hem downloaden bij les- en andere materialen: Klik hier