Privacybeleid
Wij respecteren je privacy. Je persoonsgegevens worden correct beschermd, verwerkt, doorgegeven of op jouw vraag aangepast.

Bescherming van persoonsgegevens

Wij hechten groot belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en verwerken de persoonsgegevens die ons verstrekt worden met de nodige zorg. Persoonsgegevens zijn die gegevens die ons toelaten jou als persoon te identificeren, ongeacht of we dit daadwerkelijk doen of niet.
De persoonsgegevens die je via de website verstrekt in het kader van de zomerscholen worden zorgvuldig verwerkt. In deze privacyverklaring staat beschreven hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij verwerken.

Verwerking persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door de dienst onderwijs van de provincie Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven. Zij worden verwerkt conform de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 27 april 2016 (beter bekend als General data Protection Regulation of ‘GDPR’). De provincie Vlaams-Brabant verwerkt de persoonsgegevens enkel voor de organisatie van de zomerscholen en enkel zolang dit hiervoor nodig is. Wie zich via de website aanmeldt als lesgever/vrijwilliger krijgt op regelmatige basis ‘nieuwsflitsen’ met actueel aanbod, nieuwe opleidingen, … in het kader van zomerscholen. Organisatoren kunnen zich bij registratie ook inschrijven op de nieuwsflits. Uitschrijven is steeds mogelijk via een reply met als onderwerp ‘uitschrijven’.

Doorgifte aan derden

Wij geven jouw gegevens enkel door aan derden indien dit nodig is voor het doeleinde waarvoor ze verzameld werden. Bijvoorbeeld voor het doorsturen van deelname linken aan e-courses.
De persoonsgegevens worden in geen geval gebruikt voor commerciële doeleinden.
Inzage en rechten betreffende de eigen persoonsgegevens
Volgens de privacywetgeving heb je volgende rechten:

  • Recht op inzage: je mag weten of we gegevens van je hebben, welke gegevens dit zijn, op welke manier deze worden gebruikt en je kan hierover verdere toelichting krijgen.
  • Recht op correctie: als je gegevens niet kloppen, mag je ons vragen om deze te verbeteren.
  • Recht op bezwaar: je mag bezwaar maken tegen het gebruik van je gegevens en we zullen hieraan voldoen tenzij er hiervoor gerechtvaardigde gronden zijn.
  • Recht om vergeten te worden: je mag ons vragen je gegevens te verwijderen.

Zolang één van de bovenstaande niet opgelost is, mag je ons vragen je gegevens tijdelijk niet meer te gebruiken.
Om gebruik te maken van je rechten, kan je per mail naar zomerscholen@vlaamsbrabant.be een verzoek indienen. Daarnaast heb je het recht om een klacht neer te leggen bij de Vlaamse toezichtcommissie of de gegevensbeschermingsautoriteit.
Persoonlijke gegevens inkijken, corrigeren of opvragen?

Automatische opslag van niet-persoonlijke gegevens

Tijdens een bezoek aan de website kunnen gegevens van niet-persoonlijke aard zoals het browsertype, het IP-adres, het platform en ‘cookies’ op de harde schijf van je computer geplaatst worden. Dit gebeurt enkel en alleen om de website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker.
Internetbrowsers laten toe dat je het gebruik van cookies verhindert, dat je een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat je de cookies nadien van je harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van je internetbrowser.
Alle gegevens over surfgedrag kunnen herleid worden tot anonieme statistieken of logfiles. Ze worden echter in geen geval geanalyseerd op individueel of persoonlijk vlak. Wij geven deze gegevens niet door aan andere organisaties.

Wijzigingen

Het is mogelijk dat deze Privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Ons beleid met betrekking tot persoonsgegevens wordt dan ook regelmatig getoetst aan de huidige regelgeving. Wijzigingen worden op deze pagina bekend gemaakt.
Nog een vraag over ons privacybeleid?
Zomerscholen@vlaamsbrabant.be