01Waarom ondersteunt de provincie Vlaams-Brabant de organisatie van zomerscholen ?

Elk jaar in september worden leerkrachten geconfronteerd met een zeer diverse groep leerlingen: van kinderen die door een goede omkadering thuis of doordat ze aan een zomerschoolinitiatief hebben deelgenomen nóg sterker zijn geworden, tot leerlingen die het al moeilijk hadden en tijdens de vakantie een nog grotere achterstand hebben opgebouwd. In normale omstandigheden lopen in de provincie Vlaams-Brabant alleen al bijna 100.000 leerlingen uit de basisschool en de eerste graad van het secundair onderwijs het risico om het nieuwe schooljaar met een leerachterstand te beginnen. Omdat dit schooljaar grondig verstoord is door de COVID19-crisis zal de nood aan extra opfrissing van de leerstof groter zijn dan andere jaren. Lokale besturen en organisaties die daar werk van willen maken - in een combinatie van sport, spel en leren - kunnen rekenen op ondersteuning van de provincie Vlaams-Brabant.

02Waar kan ik mij aanmelden?

Je kan je heel eenvoudig via deze website aanmelden. Die aanmelding is geheel vrijblijvend. We informeren jou dan over de zomerscholen in jouw buurt (Vlaams-Brabant) en houden je op de hoogte van de interessante opleidingen, intervisie en leermateriaal hier op de site.

03Hoe word ik lesgever/vrijwilliger op een zomerschool?

op deze site vind je een lijst met zomerscholen die zich bij ons hebben aangemeld. Neem contact op en vraag of ze nog op zoek zijn naar lesgevers/vrijwilligers. Denk eraan dat dit een soort sollicitatie is en dat je dus je beste beentje moet voorzetten. Vaak werken zomerscholen samen met hun 'eigen leerkrachten' voor de schoolse vakken (Nederlands, wiskunde,....). Leg daarom de nadruk op jouw profiel als (bijna)leerkracht. Waar ben je sterk in? Op welke manier kan jouw profiel bijdragen aan een kwalitatieve invulling van het speelse/sportieve/culturele/…. aanbod in de namiddag?
Kijk ook op https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/zomerscholen-juli-en-augustus-2020. Hier vind je de lijsten (basis en secundair onderwijs) met alle erkende Vlaamse zomerscholen. Misschien vind je daar nog iets in de buurt? Midden juli worden de lijsten trouwens nog aangevuld.

04Heb ik als vrijwilliger een pedagogisch diploma nodig?

Dat hangt af van de activiteiten die je wil begeleiden. Voor de leeractiviteiten vragen we dat je een pedagogisch-didactische achtergrond hebt. Maar zomerscholen zoeken ook vrijwilligers voor de begeleiding van sport- en spelmomenten. Neem contact op met de zomerscholen op de site en bekijk samen met hen welke rol jij zou kunnen opnemen.

05Welk diploma of profiel moet ik hebben ?

Afhankelijk van de activiteit die de vrijwilligers begeleiden zijn dat verschillende profielen: leerkrachten, leerkrachten in opleiding, leerkrachten op pensioen, leerlingbegeleiders, ondersteuners, psychologen, pedagogen, logopedisten, jeugdwerkers, maatschappelijk werkers, sport- en speelplein monitoren, enzovoort ... Misschien heb je wel vrienden of kennissen die ook zo’n profiel hebben en ook willen helpen.

06Hoe ziet zo’n zomerschool er uit?

Elke zomerschool is anders en kan eigen accenten leggen. Het Zomerwijs Zomerplan dat je onder "organisatoren" kan downloaden, bied je hier al een concreter zicht op. Houd op de startpagina ook de kalender in het oog. We organiseren ook webinars waarin we dit verduidelijken.

07Voor hoeveel tijd moet ik mij engageren ?

Je engageert je voor minstens een week. Zomerscholen werken met een tweewekelijks programma. Het is voor de kinderen prettiger als ze in die periode dezelfde begeleiders hebben, maar dat is niet verplicht.

08Hoe groot zijn de groepjes kinderen?

Er zitten maximaal 14 kinderen in een groep. De leeftijd varieert tussen 4 en 18 jaar. We helpen je bij de ontwikkeling van een gedifferentieerd leeraanbod op maat van jouw profiel en het profiel van de leerlingen. In principe kan iedereen aansluiten. Er wordt extra ondersteuning voorzien voor de begeleiding van kinderen met een leerachterstand en leerlingen uit kwetsbare doelgroepen.

09Moet ik kunnen lesgeven aan kinderen van 4 tot 18 jaar?

Het activiteitenprogramma biedt de mogelijkheid om in kleinere groepjes te werken. Dat betekent dat kinderen voor sommige doelen samen zullen zitten met leeftijdsgenoten en voor andere doelen anders samengebracht zullen worden. We zorgen dat er voldoende begeleiders zijn, zodat het aanbod kan aansluiten bij het leren van de kinderen en je er als begeleider zeker niet alleen voor staat.

10Welke ondersteuning krijg ik als begeleider ?

We voorzien professionele ondersteuning, die onder meer voorziet in opleiding en intervisie. We helpen bij de voorbereiding van de lessen en andere didactische activiteiten door een wetenschappelijk onderbouwd leeraanbod te voorzien. We wijzen je ook de weg naar degelijk didactisch-pedagogisch materiaal. We begeleiden je niet alleen vooraf maar ook terwijl de zomerschool aan de gang is. We brengen je ook in contact met andere begeleiders, zodat je van elkaar kunt leren.

11Word ik vergoed voor het begeleiden van een zomerschool?

De organisator van de zomerschool kan ervoor kiezen om u een vrijwilligersvergoeding uit te keren.

12Ben ik verzekerd?

De organisator sluit een vrijwilligersverzekering af.

13Moet ik zelf lesmateriaal maken?

Het hangt af van je zomerschool met welk materiaal je werkt, en wat de verwachting is qua voorbereiding. Sowieso deze twee tips: Klik hier en je vindt links naar een massa inspirerend materiaal. Tip twee: vraag aan je coördinator of er contact is met de leerkrachten/school van jouw zomerschoolleerlingen. Zo kan je eventueel werken met bestaande handboeken, oefenboeken, tools, … van de school. Op die manier wordt het voor jezelf gemakkelijker en kunnen kinderen werken met vertrouwd materiaal wat ook een voordeel kan zijn.

14Ik heb een vraag die niet in dit lijstje staat. Waar kan ik daarmee terecht ?

Klik hier om je vraag te stellen. We nemen dan contact met je op.